Termíny ozdravných pobytů pro pojištěnce zdravotních pojišťoven 2020

Školní docházku samozřejmě zajistíme. Po dobu ozdravného pobytu děti navštěvují základní školu v budově zařízení. Naše paní učitelka je velmi hodná a s dětmi dosahuje výborných výsledků.

(veškerou agendu týkající se ozdravných pobytů zajišťuje vrchní sestra,

tel.: 601 322 515, 725 130 598, 499 397 542, popř. 731 441 278, email:  ozdravovna.vrchni@seznam.cz)

 

Turnusy

Termíny ozdravných pobytů pro rok 2020

 

  8. 1.  -    28. 1. 2020                        mimo prázdniny nástupy středy, odjezdy úterý

29. 1.  -   18. 2. 2020

19. 2.  -   10. 3. 2020

11. 3.  -   31. 3. 2020

  1. 4.   -  21. 4. 2020

22. 4.  -   12. 5 .2020                  Termíny pro MŠ a ZŠ                        

13. 5.  -     2. 6. 2020

  3. 6.  -   23. 6. 2020

___________________________________________________________________

 

o prázdninách nástupy úterý, odjezdy pondělí

30. 6. -   20. 7. 2020                  1. Prázdninový turnus*        

21. 7. -  10. 8. 2020                  2. Prázdninový turnus*        

11. 8. -  31. 8. 2020                  3. Prázdninový turnus*      

____________________________________________________________________  

  2. 9.   -   22.  9.  2020                mimo prázdniny nástupy středy, odjezdy úterý

23. 9.  -   13. 10.  2020

14. 10. -    3. 11 . 2020

 4. 11.  -  24.11.  2020

25. 11.  -  15. 12.  2020

 
 
 

*Prázdninové turnusy jsou určeny pouze dětem, tzn. bez doprovodu dospělých osob.

Termíny pro školy v přírodě a pobyty pro samoplátce lze domlouvat telefonicky nebo emailem, nejlépe s časovým předstihem jeden měsíc. Případné změny termínů vyhrazeny.