Termíny ozdravných pobytů pro pojištěnce zdravotních pojišťoven 2019 a 2020

Školní docházku samozřejmě zajistíme. Po dobu ozdravného pobytu děti navštěvují základní školu v budově zařízení. Naše paní učitelka je velmi hodná a s dětmi dosahuje výborných výsledků.

(veškerou agendu týkající se ozdravných pobytů zajišťuje vrchní sestra,

tel.: 601 322 515, 499 397 542, popř. 731 441 278, email:  ozdravovna.vrchni@seznam.cz)

 

Turnusy

Termíny ozdravných pobytů pro rok 2019

 

16.10. - 5.11.2019

6.11. - 26.11.2019

27.11. - 17.12.2019

 

Termíny ozdravných pobytů pro rok 2020

 

8.1. -    28.1.2020                        mimo prázdniny nástupy středy, odjezdy úterý

29.1. -  18.2.2020

19.2. -  10.3.2020

11.3. -    31.3.2020

1.4. -  21.4.2020

22.4. -  12.5.2020                  Termíny pro MŠ a ZŠ                        

13.5.  -   2.6.2020

3.6.  -   23.6.2020

___________________________________________________________________

o prázdninách nástupy úterý, odjezdy pondělí

30.6. -   20.7.2020                  1. Prázdninový turnus*        

21.7. -  10.8.2020                  2. Prázdninový turnus*        

11.8. -  31.8.2020                  3. Prázdninový turnus*      

____________________________________________________________________  

2.9.   - 22.9.2020                mimo prázdniny nástupy středy, odjezdy úterý

23.9. -  13.10.2020

14.10. - 3.11.2020

4.11. - 24.11.2020

25.11. - 15.12.2020

 
 
 

*Prázdninové turnusy jsou určeny pouze dětem, tzn. bez doprovodu dospělých osob.

Termíny pro školy v přírodě a pobyty pro samoplátce lze domlouvat telefonicky nebo emailem, nejlépe s časovým předstihem jeden měsíc. Případné změny termínů vyhrazeny.