Škola

Základní škola při DO Království se nachází přímo v budově ozdravovny. Škola zajišťuje vzdělávání a další péči pro děti školního věku (6-15 let).
K výuce slouží tři nově zrekonstruované třídy, které jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem a atraktivními, moderními vyučovacími pomůckami. Výuka hlavních předmětů a cizích jazyků (anglický jazyk, německý jazyk) probíhá v dopoledních hodinách. Součástí vyučování jsou výukové programy.

Před nástupem dítěte do ozdravovny, obdrží jeho rodiče dotazník s pokyny pro vyplnění kmenovou školou žáka (třídní učitel žáka vyplní do dotazníku, kde, ve kterém předmětu končí právě probíraná látka).

ZŠ při naší ozdravovně naváže při výuce na právě probíranou látku. Tímto postupem žák nemá problémy s probíraným učivem, po návratu z DO se opět vrací s podobným dotazníkem, vyplněným učitelkou ZŠ v ozdravovně. Třídní učitel v kmenové škole žáka má přehled, kam v kterém jednotlivém předmětu dospěl.

Neučí se výchovy – hudební, tělesná, výtvarná

Více informací: http://www.zsvesna.cz/zs-pri-ozdravovne-nemojov/
Tel.: 499 397 544 – třída