Komerční pobyty

Komerční pobyty:

  • Možno využít platbu z FKSP od zaměstnavatele
  • Čtrnáctidenní pobyty
  • Týdenní pobyty
  • Víkendové pobyty

Komerční pobyty skupinové:

  • Víkendové sportovní
  • Ekologické a podobné semináře pro dospělé
  • Školy v přírodě
  • Silvestrovské pobyty