Termíny ozdravných pobytů pro pojištěnce zdravotních pojišťoven 2017

Školní docházku samozřejmě zajistíme. Po dobu ozdravného pobytu děti navštěvují základní školu v budově zařízení. Naše paní učitelka je velmi hodná a s dětmi dosahuje výborných výsledků.

(veškerou agendu týkající se ozdravných pobytů zajišťuje vrchní sestra,

tel.: 601 322 515, 499 397 542, popř. 731 441 278, email:  ozdravovna.vrchni@seznam.cz)

 

Turnusy

Termíny ozdravných pobytů pro rok 2017

4.1. -    24.1.2017

31.1. -  20.2.2017

21.2. -  13.3.2017

15.3. -  03.4.2017

 4.4.  -  24.4.2017 

25.4. -  15.5.2017

15.5. -  21.5.2017                  MŠ    Stará Boleslav—obsazeno

22.5. -  28.5.2017

29.5. -  02.6.2017        

2.6.  -   22.6.2017

30.6. -  20.7.2017                  1. Prázdninový turnus*

21.7. -  10.8.2017                  2. Prázdninový turnus*

11.8. -  31.8.2017                  3. Prázdninový turnus*

5.9.   -  25.9.2017

26.9. -  16.10.2017

17.10. - 6.11.2017

7.11.  -  27.11.2017

28.11. - 19.12.2017

 

*Prázdninové turnusy jsou určeny pouze dětem, tzn. bez doprovodu dospělých osob.

Termíny pro školy v přírodě a pobyty pro samoplátce lze domlouvat telefonicky nebo emailem, nejlépe s časovým předstihem jeden měsíc.