Základní škola

Základní škola při DO Království se nachází přímo v budově ozdravovny.
Škola zajišťuje vzdělávání a další péči pro děti školního věku ( 6-15 let).
K výuce slouží tři nově zrekonstruované třídy, které jsou vybaveny novým výškově nastavitelným nábytkem a atraktivními, moderními vyučovacími pomůckami.
Výuka hlavních předmětů a cizích jazyků (anglický jazyk, německý jazyk) probíhá v dopoledních hodinách. Součástí vyučování jsou výukové programy.

Před nástupem dítěte do ozdravovny, obdrží jeho rodiče dotazník s pokyny pro vyplnění kmenovou školou žáka ( tř.učitel žáka vyplní do dotazníku, kde v kterém předmětu končí právě probíraná látka).

ZŠ při naší ozdravovně naváže při výuce na právě probíranou látku. Tímto postupem žák nemá problémy s probíraným učivem, po návratu z DO se opět vrací s podobným dotazníkem, vyplněným učitelkou ZŠ v ozdravovně. Tř.učitel v kmenové škole žáka má přehled, kam v kterém jednotlivém předmětu dospěl.

více info - www.zsvesna.cz/