Zajištění pobytu

(veškerou agendu týkající se pobytu a léčebných programů zajišťuje vrchní sestra,

tel.: 499 397 542, 601 322 515 (všední dny do 14h )popř. 731 441 278, email: ozdravovna.vrchni@seznam.cz)

Zdravotní péče v naší dětské ozdravovně Království se poskytuje dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy s spojenými s nesprávným životním stylem (redukce) a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje léčbu v dětské lázeňské nebo v dětské odborné léčebně. Délka pobytu je zpravidla 21 dnů, u redukcí možno i 42 dnů.

Ozdravný pobyt navrhuje ošetřující lékař dítěte ( praktický lékař pro děti a dorost ), na základě zdravotního stavu dítěte. Dalším krokem je vlastní žádost rodiče dítěte, nebo jeho zákonného zástupce o povolení k pobytu. Má-li návrh všechny požadované údaje i výsledek lékařského vyšetření včetně stanoviska navrhujícího lékaře, je odeslán na příslušné územní pracoviště zdravotní pojišťovny dítěte. Příslušnost územního pracoviště pojišťovny se zde řídí podle příslušnosti ošetřujícího lékaře. Územní pracoviště zdravotní pojišťovny po ověření, zda jde o jejího pojištěnce a po schválení návrhu revizním lékařem, odešle návrh do naší dětské ozdravovny, která musí být uvedena na prvním pořadí. Naše ozdravovna na základě takového návrhu zajistí vlastním formulářem předvolání dítěte na nejvhodnější termín pobytu, který musí být nastoupen nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení návrhu. Současně s ním zašle potřebné informace a poučení, a to tak, aby rodiče či zákonný zástupce byli o návrhu vyrozuměni nejpozději 14 dnů před nástupem ozdravného pobytu.

Jak se ozdravenská péče hradí?

Náklady na zdravotní péči v dětských ozdravovnách jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami ( náklady za ubytování, stravování a ozdravný program ). Pobyt doprovodu dítěte a doprava na ozdravný pobyt se ze zdravotního pojištění nehradí.