Respitní pobyty

Nabízíme službu pro pěstouny – respitní, odlehčovací službu.

Rodiče, pěstouni, nezapomínejte na sebe! Dopřejte si zaslouženého odpočinku! Děti, které přicházejí do Vašich rodin, Vás zpočátku zcela pohltí a potřebují zvýšenou péči. A proto, abyste mohli naplnit co nejlépe Vaše poslání, musíte být v pohodě, odpočinutí a s vědomím, že máte kolem sebe podporu i od takového zařízení jako jsme my. Potřebujete mít čas pro sebe sama i pro svého partnera, protože zdravý partnerský vztah potřebuje také péči a prostor. Poté budete spolehlivým zázemím pro děti, ať Vaše či nově přicházející.

Přijetí dítěte na respitní pobyt pro rok 2021 činí 720 Kč denně.

Tento pobyt v sobě zahrnuje: ubytování, 5 x denně stravování včetně pitného režimu, celodenní péči o dítě s bohatým programem včetně výletů.

V zařízení máme zdravotní personál, na částečný úvazek dětskou lékařku, na částečný úvazek psychologa, psychoterapeuty, speciálního pedagoga, sociální pracovnici.

Každá pomáhající profese i pěstounství, nese riziko vyčerpání. Proto si uvědomujeme nároky, které jsou na rodiče, pěstouny, kladeny.