Respitní pobyty

 

Od roku 2013 Vám nabízíme novou službu pro pěstouny –  respitní, odlehčovací službu.

Rodiče, pěstouni, nezapomínejte na sebe! Dopřejte si zaslouženého odpočinku! Děti, které přicházejí do Vašich rodin, Vás zpočátku zcela pohltí a potřebují zvýšenou péči.  A proto, abyste mohli naplnit co nejlépe Vaše poslání, musíte být v pohodě, odpočinutí a s vědomím, že máte kolem sebe podporu i od takového zařízení jako jsme my. Potřebujete mít čas pro sebe sama i pro svého partnera, protože zdravý partnerský vztah potřebuje také péči a prostor. Poté budete spolehlivým zázemím pro děti, ať Vaše či nově přicházející.

Přijetí dítěte na respitní pobyt pro rok 2020 činí 720,-Kč denně, podrobný rozpis v sekci "Ceníky". 

Tento pobyt v sobě zahrnuje: ubytování, 5 x denně stravování včetně pitného režimu, celodenní péči o dítě s bohatým programem včetně výletů.

V zařízení máme zdravotní personál, na částečný úvazek dětskou lékařku, na částečný úvazek psychologa, psychoterapeuty, speciálního pedagoga, sociální pracovnici, odborný personál a základní školu, kde paní učitelka se dětem individuálně věnuje, rodiče či pěstouni se nemusí obávat zameškání učiva.

Každá pomáhající profese i pěstounství, nese riziko vyčerpání. Proto si uvědomujeme nároky, které jsou na rodiče, pěstouny, kladeny.

Slovo „respitní“ znamená odlehčovací. Respitní pobyty - odlehčovací, mají odlehčit pěstounským rodičům, alespoň na chvíli jim dopřát prostor pro odpočinek a také úlevu či odlehčení, jde vlastně takovou péči o pečující, formou krátkodobého umístění dítěte v našem zařízení.

Vzhledem k úžasnému přírodnímu prostředí, ve kterém se naše zařízení nachází, máme celoročně dětem co nabídnout. Celý areál zařízení je oplocen (5,5 ha). V zařízení máme lanové centrum pro menší děti, venkovní vyhřívaný krytý bazén, který je v provozu od jara do podzimu, sportovní hřiště, pingpongové stoly, prolézačky a vzduchovou trampolínu. Do zařízení dochází pan hajný, který učí děti lásce k fauně i floře. Máme také malé loutkové divadélko, se kterým každý týden hrají pod dohledem i děti různé pohádky. Pořádáme různé výlety a akce, nejvíce v teplých měsících, jako jsou Pohádkový les, karnevaly, zpívání, malování, cvičení, společenské tance v, přednášky o dravcích, prostě dětem umožňujeme pestré volnočasové aktivity, spolu s procházkami v lesích.

Těšíme se na spolupráci s Vámi  Mgr. H. Rážová, ředitelka zařízení

Vrchní sestra – registrace  pobytů, 499397542, 601 322 515 (všední dny do 14h), 731 441 278