Mateřské centrum Království

Od 1.ledna 2008 se bývalá mateřská škola při základní škole DO Království převedla na Mateřské centrum Království. Nyní spadá pod kompetence DO Království.

Mateřské centrum navštěvují děti 3 až 6 let, které jsou na ozdravném pobytu v DO a pro děti předškolního věku, které přijíždí na pobyt v doprovodu rodičů.

Nejčastěji se jedná o děti s nadváhou, s různými respiračními potížemi, alergiemi a z oblastí , kde je ohroženo životní prostředí. Provoz je v dopoledních hodinách, s dětmi pracuje jedna pracovnice, která úzce spolupracuje se zdrav.sestrami. Provádějí společně s dětmi dýchací, rehabilitační a další cvičení a hry.

Náplň dne je obdobná práci v běžné MŠ, ale je více zaměřená na aktivity podporující zdravý životní styl a správné stravovací návyky.

Děti se seznamují s okolím ozdravovny a účastní se všech výletů a akcí společně se školáky.

Mateřské centrum je vybaveno dětským nábytkem, pomůckami a hračkami.K vycházkám a častému pobytu venku využíváme celý prostor areálu ozdravovny. Ten je vybaven průlezkami, lavičkami, pískovištěm, hřištěm a přírodním altánem, v letních měsících je v provozu vyhřívaný bazén.

Vstřícným, citlivým a mateřským přístupem zdravotních sester, se snažíme dětem vytvořit příjemnou a kamarádskou atmosféru, která jim ulehčí adaptaci v cizím prostředí, často bez rodičů.